Parody: the melancholy of haruhi suzumiya - (895) results